Låt oss vara Din ekonomiavdelning!

Tjänster vi erbjuder

Kontakta oss idag för att få veta hur vi kan hjälpa just ert företag!

"Stort eller litet företag, mycket eller litet jobb. Du bestämmer omfattningen."

Fler och fler företag använder outsourcing som modell. Genom outsourcing av ekonomihanteringen frigörs kapital till investeringar och resurser för kärnverksamheten. Detta ger dig fördelar i form av kostnadsbesparingar och "man-power" utan kapitalinvesteringar samt frigör tid.

Våra uppdragsgivare är främst familjeföretag, entreprenörer och ägarledda företag inom de flesta branscher, ofta företagare med stark vilja att förverkliga sina idéer.

Vi utför våra tjänster på ett effektivt och målinriktat sätt. Du ska känna att du har ett stort utbyte av tjänsterna samt att tjänsterna tillför ett mervärde.

Vi kan arbeta på plats hos dig eller från våra egna lokaler på Ideon.

Löpande redovisning
Löner och personalhantering
Period- och årsbokslut
Årsredovisning och deklaration
Uppstart av företag
Ekonomisk rådgivning
Administrativa tjänster av alla slag

Länkar

Basbelopp
Prisbasbelopp (pbb) - 47 300 kr
Förhöjt (pbb) - 48 300 kr
Inkomstbasbelopp - 66 800 kr

Bilersättning
Privat bil - 18.50 kr/mil
Tjänstebil - 9,50 kr/mil

Viktiga belopp 2020